Política de privacitat

GUIONET.com (en endavant, l'Empresa) està especialment sensibilitzat en la protecció de dades de caràcter personal dels usuaris dels serveis del lloc web. Mitjançant la present Política de Privacitat (en endavant, la Política) l'Empresa informa els usuaris del dels lloc web www.guionet.com/valencia dels usos a què es sotmeten les dades de caràcter personal que es recapten al lloc web , amb la finalitat que decideixin, lliure i voluntàriament, si desitgen facilitar la informació sol·licitada.

L'Empresa es reserva la facultat de modificar aquesta política amb l'objecte d'adaptar-la a novetats legislatives, criteris jurisprudencials, pràctiques del sector, o interessos de l'entitat. Qualsevol modificació en la mateixa serà anunciada amb la deguda antelació, a fi que tingui perfecte coneixement del seu contingut.


Responsable

El responsable del tractament de les dades de caràcter personal és: GUIONET.com
Domicili comercial: Pl. Joan Pau II, 5 Baix - 46015 València (València)
Telèfon: +34 639.675.602
Website: https://www.guionet.com/
Correu electrònic: info@guionet.com


Finalitat del tractament

Les dades de caràcter personal de són objecte de tractament per part de l'Empresa. La finalitat de la recollida d'aquestes dades consisteix en:

• Comunicació amb els usuaris per mail, telèfon o missatge directe amb l'objectiu d'informar sobre novetats de l'empresa o del sector.
• Participació dels usuaris en promocions comercials i bons descomptes.
• Realitzar estadístiques i estudis de mercat.


Termini de conservació

Les dades personals proporcionades es conservaran durant el termini corresponent per complir amb les obligacions legals, o se sol·liciti la seva supressió per l'interessat i aquest estigui legitimat per a això.


Legitimació

L'Empresa està legitimada al tractament de dades personals sobre la base del consentiment atorgat per l'interessat per un o diversos fins específics, tal com recull l'article 6.1. a) del Reglament General de Protecció de dades personals.

El present lloc web inclou enllaços (links) que permeten al visitant traslladar-se a altres pàgines. L'Empresa no assumeix cap responsabilitat pel que fa a la política de protecció de dades que pogués haver-se adoptat en els mateixos.


Destinataris

L'Empresa no cedeix a terceres entitats seves dades en general, excepte en els casos en què aquesta sigui necessària per a l'organització de determinades activitats, o la prestació de serveis. En tot cas, les cessions previstes són regularitzades mitjançant la subscripció de contractes, no podent l'entitat cessionària emprar la informació cedida per a altres fins que els establerts per l'empresa.


Drets dels usuaris

L'interessat de les dades personals, en tot cas pot exercir els drets que l'assisteixen, d'acord amb el RGPD, i que són:

• Dret a sol·licitar l'accés a les dades personals relatives a l'interessat.
• Dret a sol·licitar la seva rectificació o supressió (dret a l'oblit).
• Dret a sol·licitar la limitació del seu tractament.
• Dret a oposar-se al tractament.
• Dret a la portabilitat de les dades.

L'interessat podrà exercitar aquests drets mitjançant sol·licitud acompanyada d'una fotocòpia del seu DNI, i en la qual s'especificarà quin d'aquests sol·licita sigui satisfet, remesa a l'adreça: GUIONET.com - Pl. Joan Pau II, 5 Baix - 46015 València (València)


Mesures de seguretat

El responsable del tractament de GUIONET.com aplicarà mesures tècniques i organitzatives apropiades per garantir un nivell de seguretat adequat al risc d'aquest.


Ús de galetes

L'informem que el nostre servidor no utilitza cookies ni altres procediments invisibles de recollida d'informació, no emmagatzemant cap tipus d'arxiu en el seu equip informàtic.


Canvi de normativa

Tals canvis seran comunicats amb l'antelació que fos necessària en la nostra pàgina web, sense perjudici de reclamar el consentiment necessari dels afectats quan aquest no es considerés atorgat conformement als termes de la present política.

Qualsevol dubte, pregunta o comentari que pogués albergar amb referència a la present normativa, pot consultar dirigint la seva comunicació referent a això a info@guionet.com.