firmalex.com

Espai web de l'empresa Firmalex, on es mostren els serveis que en diferents àmbits (jurídic, fiscal, laboral, empresarial...) aquesta assessoria ofereix als seus clients. També es destaquen altres serveis en els quals són especialistes, com herències i impostos de no-residents i assessorament en la compravenda d'immobles.

Exemple de contingut d'una de les seccions de la web

L'objectiu

Crear un espai web corporatiu on exposar l'ampli ventall de serveis de manera clara i concisa i promocionar-l'a l'audiència del radi d'acció de l'empresa.

La solució

Una web multilingüe amb un disseny modern i elegant, integrat completament amb els colors de la marca, amb presentació impactant dels serveis en el slider d'imatges de la pàgina d'inici, concisa esquematització dels serveis i beneficis que ofereixen als seus clients, cridades a l'acció (CTAs) ressaltades i fàcilment accessibles i efectes agradables en la presentació dels continguts. Seccions especials per als componetes de l'equip, amb la seva biografia i dades de contacte. Pàgina individual per a cadascuna de les seus de l'empresa. Completa informació de contacte per múltiples vies, tant les convencionals com altres opcions online com Skype o Whatsapp.

La web ha estat acuradament optimitzada per a minimitzar els temps de càrrega i potenciar el posicionament per múltiples paraules clau referides a cadascun dels serveis. Aquest posicionament SEO ha estat enfocat tant al posicionament local per a empreses i professionals de la zona com al posicionament nacional i internacional per a atreure als particulars amb altres nacionalitats cap als serveis destacats per a aquesta audiència, siguin residents en la zona o residisquen als seus països d'origen.

Altres accions de màrqueting que s'estan realitzant sobre aquest projecte inclouen des de campanyes d'anuncis en Google en diferents idiomes i països, màrqueting de continguts multilingüe en el blog de la pròpia web i en xarxes socials, on es reforça a més la seua repercussió mitjançant posts i anuncis patrocinats.

Les tecnologies

WordPress, PHP, Javascript, HTML, CSS, Google Ads, Google My Business, Google Analytics, Facebook, Facebook Ads, LinkedIn.

Els servicis

Slider d'imatges en pàgina d'inici a manera de presentació ràpida dels serveis
Menú amb classificació dels diferents serveis per grups
Capçalera amb totes les opcions de contacte visibles, cridades a l'acció i títols de secció sobre imatges representatives
Índex dels serveis generals en els continguts de les seccions per a facilitar la navegació
Utilització d'acordions per a incloure la major quantitat de subservicis i paraules clau en el mínim espai possible
Cridades a l'acció ressaltades i fàcilment accessibles
Pàgines individuals per a les diferents seus de l'empresa, amb diferents continguts orientats a audiències diferents
Mapes interactius en la secció de Contacte amb la localització de les diferents seus de l'empresa
Analítica de la projecció internacional de la web amb especial protagonisme de l'audiència de parla hispana, anglesa i alemanya
Publicacions promocionades en xarxes socials per a major abast del social media marketing
Exemple de posicionament a nivell internacional en Google.com a través de compte en Google My Business
Primera posició en búsqueda orgànica a nivell internacional en Google.com per paraules clau de gran volum de búsquedes

Altres casos pràctics

Vore projectes